Autodoprava

 
 
 

Po našich cestách môžeme čoraz častejšie vídať premávajúcu nákladnú dopravu. Ide o dopravu, ktorá preváža nadrozmerný náklad, či už do predajní alebo zákázníkom na objednávku priamo domov. Je potrebá, keďže osobné automobily by takýto náklad neuniesli. Predstavuje jednu z viacerých typov dopravy využívajúcich sa v súčasnej dobe. Prvý nákladný automobil bol zhotovený v roku 1892. Samozrejme, postupom času sa skvalitňovala technika a výkon motorov, došlo aj k samotnej modernizácii automobilov a dnes už po našich cestách jazdia tie najmodernejšie a dokonalejšie typy nákladných autmobilov. Pri nákladnej doprave sa využívajú niekoľkonásobne väčšie automobily ako pri klasickej cestnej doprave. Cestnej nákladnej dopravy je niekoľko typov podľa prepavy. Zároveň aj autmobily sa členia na prepravu s návesmi alebo prívesmi. Určite ste sa aj vy stretli s potrebou priviezť si priamo do svojho obytného domu nadrozmerný náklad. Či už to bol nový nábytok alebo zakúpený tovar pre vašu potrebu. Pritom ste využili cestnú nákladnú dopravu. Nákladnú dopravu si môžete objednať prostredníctvom internetu alebo telefonicky v čase, kedy to budete potrebovať. Viaceré firmy disponujú takýmto typom dopravy, preto s odvozom nebýva nijaký problém. Hoci sa zdá, že táto doprava nie je obľúbená na cestách, pretože obmedzuje osobné automobily na cestách a stáva sa pre nich prekážkami, no má svoje výhody. Celý náklad sa doň zmestí raz a nie je potrebných viacero otáčok na adresu doručenia, čím sa znižujú výdavky. Cestná nákladná doprava sa môže realizovať aj medzištátne. V tomto prípade ide o firemný obchod, pri ktorom je vykonávaný import alebo export vyrobených produktov daných značiek. Okrem tohto typu sa využíva aj železničná, lodná či letecká doprava, pri ktorých býva hranica únosnosti menšia. V súčasnosti sa tento typ dopravy v rámci štátu teší obľube pri sťahovaní. Pri preprave tovaru, ktorý si vyžaduje istú teplotu, ako napríklad mliečne výrobky a iné potraviny uskladňované v chladiacich zariadeniach, sa využívajú kamióny so špeciálnym chladiacim príslušenstvom. Ich návesy pozostávajú z chladiaceho alebo mraziaceho agregátu, ktorý zabezpečuje dostatočné uschovanie tovaru v podmienkach, ktoré si vyžadujú. Výhody nákladnej dopravy sú nasledovné: veľkosť automobilov, ktoré zabezpečujú prepravu je variabilná, schopnosť dostaviť sa z jednej strany republiky na druhú, zabezpečenie náhradného vozidla pri výskyte poruchy, odovz tovaru zákazníkom bez ohľadu na množstvo tovaru a iné. Je typická pre oblasť priemyslua služieb. Ak aj vy potrebujete prepraviť svoje veľké množstvo tovaru hneď na prvýkrát, neváhajte využiť cestnú nákladnú dopravu, ktorá sa každým rokom bude iba zlepšovať a zdokonaľovať a tak sa už nadobro stane samozrejmou súčasťou našich ciest. Mnohí majú obavy z toho, že sa ich zakúpenému tovaru po ceste niečo stane, resp. dôjde k odcudzeniu alebo poškodeniu. Viaceré dopravné spoločnosti v súčasnosti však ručia za prevážaný tovar a poskytujú poistenie tovaru. Dodržiavajú štandardy a normy podľa Dohovoru EÚ o doprave. Ich prioritou je spokojnosť zákazníkov a dovoz tovaru na miesto načas. Samozrejme, ako všetko, aj tento typ dorapvy má svoje nevýhody a negatívne následky. Často sa môžeme stretnúť s nehodou, na ktorej sa zúčastnil automobil s nebepečným nákladom, ktorý sa takto dostal do prostredia a narobil nemalé škody. Preto je potrebná u vdičov osražitosť, opatrnosť a zodpovedosť za prevážaný tovar. Na druhej strane, kráčajúc s dobou, sa cestná nákladná doprava čoraz ľahšie prispôsobuje dobovým podmienkam, ktoré často bývajú svojimi vysokými požiadavkami náročné na ich splnenie. Aj to je príkladom dokonalosti tejto dopravy. Výhodou býva priama preprava od odosielateľa k adresátovi, čo nepredlžuje čas prepravy a čoraz menej a menej porúch počas cesty. Je to aj vďaka správnemu upevneniu a umiestneniu nákladu na vozidle, čím neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Pre bezpečnosť cestnej premávky bolo vydaných aj viacero nariadení,ako napríklad neprečnievanie predmetov z vozidla, hranica únosnej hmotnosti, nepoškodzovanie životného prostredia prepravovaným tovarom. Aj zákony o cestnej nákladnej doprave sa neustále prispôsobujú dobe, aby bola spokojnosť na všetkých stranách, ktoré sa zúčastňujú pri preprave tovaru cestnou nákladnou dopravou.