Upratovacie služby

 
 

Upratovacie služby sú veľmi efektívnym prostriedkom, ktorý umožňuje vykonávať široký rozsah upratovacích prác podľa prianí a požiadaviek klienta. Zákazníkov odbremeňujú od zbytočných nákladov, ktoré súvisia s upratovaním a čistením firemných priestorov, výrobných hál, kancelárií a ostatných objektov, čím pri vysokej efektivite práce minimalizujú náklady spoločností vynakladané na zabezpečenie a udržanie čistoty vo svojich prevádzkach.

Upratovacie služby po dohode a konzultácii s klientom navrhnú spôsob, harmonogram a rozsah vykonávaných upratovacích služieb, čas, v ktorom sa bude činnosť vykonávať (napr. vo vybraných dňoch, v mimopracovnom čase), aby plne uspokojili požiadavky zákazníka. Takisto je možné dohodnúť sa na značke a druhu čistiacich prostriedkov, ktoré sa budú používať v danej prevádzke. Upratovacie práce vykonávajú odborne vyškolení zamestnanci, ktorí zvolia, akým spôsobom budú práce vykonávané s ohľadom na použité materiály, aj s ohľadom na maximálnu efektivitu a konečný výsledok.

Upratovacie služby ponúkajú čistenie a upratovanie firemných priestorov, kancelárií, výrobných hál, reštaurácií, hotelov a iných stravovacích a ubytovacích zariadení, relaxačných centier, bytových a domových jednotiek, upratovanie po stavebných prácach, čistenie športových areálov a zariadení, škôl, internátov, predajní a obchodných prevádzok, výkladov, vitrín atď. Upratovacie služby sa venujú aj čisteniu dopravných prostriedkov, napríklad vlakov a autobusov, osobných i nákladných automobilov. Taktiež je možné čistiť špeciálne materiály a predmety so špecifickým povrchom, ktoré vyžadujú profesionálny prístup a patričné znalosti, bez ktorých by hrozilo znehodnotenie, či poškodenie čisteného materiálu.

Na prianie klienta je možné zabezpečiť aj dôkladné upratanie okolia rodinných domov, dvorov, čistenie bazénov a ostatných priestorov, či špecifických typov čistenia, na ktoré by zákazník musel zbytočne vynaložiť mnoho času, energie a finančných prostriedkov, ktoré môže využiť inak. V zimnom období sa ponúkajú napr. aj práce spojené s odpratávaním snehu a odstraňovaním ľadu, ktoré sú časovo náročnou a obmedzujúcou činnosťou pre klienta. Upratovacie služby zabezpečia i takýto typ prác a podľa priania zákazníka i mnoho ďalších úloh v širšom spektre spadajúcich do tohto rámca činností, využívajúc pritom svoje skúsenosti, materiálové vybavenie, praktické a odborné znalosti svojich zamestnancov a personálu.

Upratovacie služby sa snažia zabezpečiť čo najväčšiu spokojnosť na strane svojich klientov, profesionálne vykonávanie zadaných činností, flexibilitu a prispôsobenie sa požiadavkám zákazníkov, u ktorých sú upratovacie služby vítaným a veľmi potrebným pomocníkom pri vykonávaní ich činnosti a ktoré zároveň minimalizujú náklady na zabezpečenie adekvátnej čistoty v prevádzkových priestoroch. Aj preto sú upratovacie služby čoraz obľúbenejšie medzi klientami a svojou veľmi výhodnou a efektívnou ponukou prác oslovujú čoraz viac záujemcov o tieto služby. Upratovacie služby sú riešením pre všetkých, kde je čistenie svojpomocne, alebo pomocou svojich zamestnancov nákladné časovo i finančne a kde požadujú perfektne a odborne vykonanú prácu.