Pokládka obkladu , dlažby

 
 
 

Nevyhnutnou súčasťou každej novostavby či rekonštrukcie domov a bytových priestorov je okrem iného podlaha každej internej jednotky aj exteriérnych priestorov. Je dôležité aby vyhovovala po vizuálnej aj praktickej stránke a vydržala čo najdlhšie. Pri vnútornej rekonštrukcii je potrebná kompletná demontáž, ktorá pozostáva z odstránenia a osekania pôvodnej omietky a následného vyrovnania stien. Tie sú základom pre bezchybnú úpravu a kompletné využitie ich vlastností. Ďalší postup pozostáva z vytvorenia novej omietky, v závislosti od použitého materiálu (vápenná, sadrová, vápenno-cementová, štuková, hlinená) a následného natierania chemických náterov. Penetračný náter sa nanáša na omietku a umožní trvácnosť a pevné splývanie materiálov. Je základom a pevnou povrchovou vrstvou pre úspešné pokladanie akejkoľvek dlažby. Spevníme ním podklad, zvýšime priľnavosť následných vrstiev a zabezpečíme, aby sa nátery nelúpali a nepraskali. V prípade vysokej savosti pôvodnej vrstvy penetráciu viackrát opakujeme. Pri pokladaní dlažby v exteriéri je potrebné vytvoriť pevný betónový podklad, ktorý tiež nanášame penetračným náterom. Vrstvu penetračného náteru po úplnom uschnutí natrieme špecifickým lepidlom, podľa potrieb, prostredia a druhu dlažieb. Poznáme rôzne druhy lepidiel: epoxidové a slamové (na lepenie a opravu žuly), tixotropné (na lepenie mramoru), polyuretánové, lepiace malty a pod. V exteriérnych podmienkach sa využíva mrazuvzdorné lepidlo, ktoré znáša nízke teploty, tzv. flexibilné lepidlo. V prípade interiérov a podlahového kúrenia, kde môže dochádzať k rozpínavosti a tuhnutiu materiálov používame lepidlá ktoré odolávajú teplu. Nasleduje pokladanie samotnej dlažby a lepenie obkladu rôznych formátov od 1 x 1 cm až po 300 x 150 cm, ktoré si klient vopred vyberie na základe vlastných predstáv a architektonického návrhu. Na trhu je veľké množstvo farebných variácií, druhov dlažby (glazovaný, celoprefarbený gres, mozaika, klinkierové dlažby), ktoré sa využívajú v exteriéroch aj v interiéri. Najdôležitejším procesom pri pokladaní dlažby je tuhnutie všetkých materiálov, ktoré trvá minimálne 24 hodín. Po úplnom uschnutí sa vykonáva škárovanie medzi jednotlivými obkladačkami. Opäť závisí od typu materiálov a podmienok, v akých sa obklad nachádza. Rozlišujeme interiérové a exteriérové škárovacie hmoty, epoxidové, pieskové, cementové, ktoré majú svojské vlastnosti (protiplesňové, vodeodolné, ... ). Podľa náročnosti a potrieb klienta sa ďalej obklady silikónujú vo farbe škárovačiek. Silikón ma lepšie vlastnosti ako štandardná škárovačka, umožňuje lepšiu priľnavosť, pnutie, vodeodolnosť a ochranu obkladu. V niektorých prípadoch sa silikónujú len určité časti obkladu (rohy, spoje okolo umývadiel a vaní), aby nedochádzalo ku zamokaniu a vytváraniu plesní. Veľmi často sa  využívajú aj lišty, opäť podľa požiadaviek klienta. Lišty sa najčastejšie zvyknú umiestňovať do rohov primúroviek, v prípade mäkkých hrán, alebo sa vytvára joli hrana, zarezávanie obkladov do 45° uhla. Novinkou v oblasti stavebníctva je v súčasnosti samonivelačná (polymercementová, epoxidová, polyuretánová) stierka. Ide o vyliatie hmoty betónovej farby na vypenetrovaný povrch, ktorý vyrovnáme a necháme uschnúť. Vytvoríme jednoliatu vrstvu bez škár, ktorú môžeme následne viacnásobne nalakovať, podľa potreby, rôznou farbou. Ide síce o novú technológiu, no stále viac sa využíva najmä pri pokladaní dlažby v interiéroch. Dôležitú úlohu tu zohráva pôvodný povrch, ktorý je nevyhnutné dokonale vyrovnať, aby nedochádzalo k nerovnostiam a chybám. Hrúbka samonivelačnej polymercementovej stierky je zvyčajne do 1 cm, v prípade nerovností a nevyhnutnosti upravenia chýb je možné vytvoriť ďalšiu vrstvu. Takáto stierka nahradzuje pôvodnú dlažbu a vyhovuje nielen z praktického, ale najmä z vizuálne estetického hľadiska. Nové technológie sú vítané v každej sfére, čo umožňuje kreatívne využitie všetkých druhov materiálov, ktoré sú na trhu. Dôležitým však nie je len vizuálny prvok, ale najmä praktické vlastnosti: údržba, životnosť, protišmykovosť, chemická a mechanická odolnosť podlahy. Okrem klasických keramických dlažieb sa využívajú aj iné materiály, z ktorých sa vyrábajú plastobetóny, estetické podlahy s farebnými kremičitými pieskami, už spomínané samonivelačné stierky. Ich kvalita závisí od kvality pôvodného materiálu, jeho dokonalého vyrovnania. Jednotlivé materiály vzájomne reagujú, preto treba postupovať správne a podľa presného postupu. Výsledkom je krásna podlaha, ktorá vytára prvotný dojem pri vstupe do areálu či interiéru.