Stavebné práce Rakúsko

 
 

Ponuku vykonávaných prác a služieb sme rozšírili o stavebné práce v Rakúsku. Naša dlhoročná prax, skúsenosti a kvalita práce našich remeselníkov je zárukou úspešného uplatnenia sa na rakúskom stavenom trhu. Disponujeme potrebnými certifikátmi na realizáciu odborných prác v stavebníctve a vykonávanie inštalačných a montážnych prác.

 

 

Mobilnosť a dostatočné vybavenie mechanizačnými, stavebnými a dopravnými prostriedkami nám dovoľuje realizovať všetky odborné stavebné práce, a tým je zabezpečená samostatnosť realizácie prác. Stavebné práce v Rakúsku sme do našej ponuky zaradili i preto že dokážeme vyhovieť i najnáročnejšiemu zákazníkovi kvalitou, stavieb a máme prax a dobré skúsenosti s výstavbou náročných objektov a stavebnými úpravami domov a ostatných stavieb. Používame kvalitné ekologické stavebné materiály s vlastnosťami ktoré vyhovujú rakúskym stavebným normám a majú príslušné certifikáty. Ponuka je zameraná na všetky druhy prác súvisiacich so stavebníctvom , výstavbou domov a ich rekonštrukciami. Máme skúsenosti a prax so zhotovením kompletných stavieb podľa projektovej dokumentácie. Vykonávame prípravu pozemkov, zakladanie stavieb, hrubé stavby, dokončovacie práce, inštalačné práce, pripájanie stavieb na inžinierske siete, budovanie kanalizačných prípojok domácich čističiek odpadových vôd. Nové osádzanie a stavieb bazénov ich rekonštrukcie, obnova izolácii a obkladov, záhradné stavby, hospodárske a priemyselné stavby. Operatívne reagujeme na požiadavky alebo pripomienky objednávateľov stavebných prác. Postaráme sa o dohovory a potrebné certifikáty stavebných odborníkov na zabezpečenie zahájenia prevádzky stavieb z hľadiska kvality, bezpečnosti a funkčnosti objektov. Stavebné práce v Rakúsku realizujeme na základe písomných dohôd o vykonaní prác. Termíny, kvalita a precíznosť je pre našich odborných majstrov charakteristická a sú bežne zvyknutý na vysokú náročnosť zákazníkov. Okrem obvyklých stavieb tiež realizujeme i náročné a zložité architektúrne riešenia objektov luxusných moderných stavieb. Ekologický spôsob výkonu prác, údržba a poriadok v pracovných priestoroch stavieb je pre nás samozrejmosťou, okrem toho vykonávame likvidáciu a odvoz stavebných odpadov. Stavebné práce ktoré realizujeme zahrňujú i montáž a inštaláciu zariadení obnoviteľných zdrojov energie ktoré bude stavba v prevádzke využívať. Požívané kvalitné stavebné a tepelno - izolačné materiály sú zárukou nízkoenergetickej náročnosti stavby, sú charakteristické vysokou stabilnosťou a nemenia svoje vlastnosti. Sú vysoko ekologické a zabezpečujú zdravotne bezpečné prostredie bývania a celkového interiéru stavby. K našej ponuke v Rakúsku okrem kompletných stavieb patria i ostatné menšie stavebné práce. Realizujeme kompletné rekonštrukcie obytných domov, priemyselných budov a hospodárskych stavieb. Vykonávame nielen jednoduché rekonštrukcie ako je výmena okien, dverí, podláh a prípadne vnútorné a vonkajšie zateplenie ale i zložité rekonštrukčné práce. Naši remeselníci dokážu vykonať rekonštrukciu takým spôsobom aby si stavba zachovala pôvodný historický typický rázovitý charakter a vzhľad interiéru a exteriéru, práce vykonávame využitím moderných stavebných postupov a technológií. Ponúkame realizácie výmeny a obnovy starších vodovodných, vykurovacích tepelných a ventilačných rozvodov a kanalizačného potrubia objektov. V rámci našej stavebných prác ponúkame i čiastočné etapové stavebné práce, napríklad vyhotovenie hrubej stavby, dokončovacie práce, prípravy a úpravy pozemkov pred a po vykonaní prác, obnovu fasád, rekonštrukcie striech a krovov, rekonštrukcie podláh, interiérových omietok, a maliarske práce. Stavebné úpravy starých podkrovných priestorov a ich rekonštrukcie. Použitím nových konštrukčných prvkov a materiálov dokážeme podkrovné priestory upraviť tak že z nich vzniknú príjemné obývacie priestory. Zaoberáme sa i realizáciou stavieb montovaných nízkoenergetických domov a bungalovov z tradičných materiálov, dreva a netradičných stavebných materiálov. Široké spektrum univerzálnej stavebnej činnosti a odbornosť našich remeselných majstrov umožňuje každému zákazníkovi vybrať si z našej ponuky a nie je odkázaný na zabezpečovanie viacerých firiem. Stavebné práce v Rakúsku sme zaradili do našej ponuky služieb a stavebných prác i vzhľadom k vysokej kvalifikácii, odbornosti a skúsenosti našich stavebných remeselníkov ktorý dokážu vyhovieť vysokým nárokom zákazníkov. Na vykonané práce poskytujeme záruku a servis v súlade s platnými normami rakúskeho stavebníctva.