Núdzové otváranie dverí

 
 

Život nám prináša i tie najneočakávanejšie situácie, sú to rôzne náhody spôsobené nepriaznivou zhodou okolnosti a náhod a preto i Vám sa môže stať že odrazu sa dvere stanú neodomknuteľnými. Zalomenie kľúča, zaseknutie, strata kľúčov alebo zámka sa jednoducho pokazí. Núdzové otváranie dverí je činnosť ktorou sa zaoberáme a dokážeme po dohode s vami otvoriť každé dvere a odomknúť každú zámku. Dôležité je i tože sme tu pre vás nepretržite v každú dennú i nočnú hodinu. Stačí zavolať a náš pracovník na počkanie vyrieši váš problém. Ponúkame služby spojené s núdzovým otváraním dverí a zámok všetkých druhov. Činnosť zo zásady vykonávame šetrne bez poškodenia zámok a dverí. V jednotlivých zložitých prípadoch keď nie je iná možnosť môže dôjsť k poškodeniu dverí alebo osadenia zámky, to však robíme len po konzultácii s vami a výhradne s vaším súhlasom. Jedná sa predovšetkým o núdzové otváranie náhodne zabuchnutých dverí bytov a domov, kancelári a podobne. V takýchto prípadoch zostaňte pokojný, nepokúšajte sa dvere otvoriť svojpomocne alebo odvrtávat zámky. V prípadoch neodborných zásahov môže dôjsť k predraženiu poskytovaných služieb a následných opráv. Pri takomto konaní spravidla vždy dôjde k poškodeniu uzamykacieho mechanizmu alebo dverí. Privolaný zámočník je vybavený náradím a pomôckami ktorými dvere otvorí za par okamihov bez poškodenia alebo iných zásahov do základnej konštrukcie zámky. Pre laika zložitý problém je pre odborníka bežnou rutinnou záležitosťou. Tie isté zásady odporúčame i pri zlomení, zalomení alebo ohnutí kľúča. Často sa tiež stáva že do zámky sa nedopatrením dostane nejaké iné drobné teliesko alebo hmota ktorá bráni zámkovému mechanizmu v správnej funkčnosti. Neodborným zásahom môže dôjsť k usložneniu problému, tak že i takých situáciách treba konať rozvážne. K naším službám patrí i núdzové otváranie dverí áut pri stratách kľúčov alebo pri prípadných poruchách v mechanizmoch otvárania dverí u všetkých u nás používaných značiek. Vykonávame opravy poškodených zámkov alebo ich výmenu a montáž. Po otvorení je samozrejmosťou opätovné sfunkčnenie zámky a dverí. Vykonávame výrobu poškodených alebo zlomených kľúčov a opravy osadenia zámky pri prípadnom poškodení dverí. Núdzové otváranie dverí zabezpečuje i odomykanie volantových tyčí a iných zabezpečovacích mechanizmov pomocou uzamykacích systémov. V situáciách keď si zabuchnete kľúče v aute dokážeme operatívne konať a vaše auto núdzovo otvoriť bez poškodenia. K špeciálnym službám patria i opravy obnova uzamykacích systémov trezorov a ich núdzové otvorenie, prípadne zmeny kódovacích uzamykacích mechanizmov a výroba náhradných kľúčov alebo dodatočná montáž trezorových zámkov. Tak isto zabezpečujeme i montáž dodatočných zámkov a uzamykateľných systémov na dvere bytov a poradenskú službu v prípadoch vylepšovania bezpečnosti a odolnosti dverí proti násilnému neoprávnenému vniknutiu do bytu. Núdzové otváranie dverí vykonávame osobám len po preukázaní vlastníckych práv ( občianskym preukazom alebo zmluvou alebo iným dôveryhodným dokladom ) k uzamknutých priestorov alebo v prítomnosti majiteľa ktorý to musí tiež dôveryhodne preukázať. Okrem toho sa zaoberáme i všetkými ostatnými zámočníckymi prácami ako je výroba náhradných kľúčov, montáž bezpečnostných dverových systémov, bezpečnostných kovaní dverí a systémov mechanického otvárania dverí. Ako výhodu pri poskytovaní služieb ponúkame sústavnú okamžitú dostupnosť našich pracovníkov. Ich prax, odbornosť a kvalifikácia zabezpečujú požiadavky zákazníkov tj. ochotne, rýchlo, kvalitne,spolahlivo a bezpečne cenovo prístupne. Z bežnej praxe každý určite pozná že po nejakom čase používania sa vložka zámku pri odomykaní alebo zamykaní začne zasekávať, alebo ťažko sa otáča kľúčom a v takých prípadoch ako bežné najjednoduchšie riešenie väčšinou volíme výmenu vložky za novú. Vo väčšine prípadov je to však zbytočné a zakúpenie novej vložky nie je potrebné. Naši odborníci tak malou opravou môžu vašu zámku znovu sfunkčniť a tým vám ušetria finančné náklady na novú zámku. Núdzové otváranie dverí je nenahraditeľnou službou a spoľahlivým a riešením zdanlivo bezvýchodiskovej situácie. Sme si vedomý že rýchla dostupnosť našich služieb v mnohých prípadoch môže predísť i vzniku škôd v prípadoch keď v uzamknutých miestnostiach zostanú bez kontroly a ovládania rôzne elektrické spotrebiče, prístroje, ľudia alebo zvieratá. Preto sa snažíme byť vždy k dispozícii a operatívne a rýchlo riešiť problémovú situáciu.