Rekonštrukcia bytového jadra bez búrania

 

Riešenie : náterom , obložením sadrokartónom a obkladom , nalepenie umývateľnej tapety , umývateľná omietka
 

Bytové jadrá sú súčasťou každého staršieho aj nového panelákového bytu, avšak ak hovoríme o kvalite ich konštrukcie a úžitkovosti sú pri ich súčasnej výstavbe badateľné značné rozdiely. Staré bytové jadrá budované pred viac ako 20 rokmi už často nevyhovujú súčasným užívateľom bytov, ktorí zvažujú ich rekonštrukciu. Dôvodom pre renováciu bytového jadra býva zvyčajne nepohodlie, znížený komfort a zastaranosť jadra, a preto je jeho renovácia jediným spôsobom ako tieto negatívne aspekty odstrániť. Pred samotnou renováciou, ktorá v princípe predstavuje opravu starého jadra v byte do modernejšieho, efektívnejšie využiteľného stavu je potrebné zvážiť aký rozsah stavebného zásahu plánujete realizovať. Menšími zásahmi sa totiž len čiastočne mení pôvodný vzhľad bytu, na druhej strane kompletná rekonštrukcia úplne zmení úplne jeho výzor. Rozsah prác spojených s renováciou a opravou v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj výslednú sumu za práce realizované v rámci rekonštrukcie zastaraného jadra v byte. V súčasnej dobe existujú viaceré postupy a technológie uplatňované pri týchto renovačných prácach, závisí iba na rozhodnutí klienta aké materiály a formy rekonštrukcie uprednostňuje. Rozlišujeme dva základné postupy pri rekonštrukcii bytového jadra a to: rekonštrukcia bytového jadra búraním pôvodného jadra a v posledných rokoch uplatňovaná metóda rekonštrukcie bytového jadra bez búrania. Druhá z uvedených metód predstavuje formu opravy jadra, tak že nedochádza k jeho vybúraniu a celková doba tohto spôsobu renovácie môže v priemere trvať 5-6 dní. Celkový čas rekonštrukcie sa však v závislosti od požiadaviek konkrétneho zákazníka môže aj o niečo predĺžiť. Rekonštrukcie bytových jadier bez búrania predstavujú technológiu, vďaka ktorej je možné jednoduchšie a relatívne lacnejšie prestavať staré jadrá v panelových bytoch. Táto metóda tvorí kombináciu medzi klasickou rekonštrukciou jadier a použitím veľkoplošných panelov, tak aby bol konečný vzhľad priestorov trvácny a esteticky vyhovoval aj náročnejším zákazníkom. Pôvodné jadro teda zostáva v tomto prípade zachované, pričom sa obvodové steny pokladajú drevovláknitými príp. sadrovláknitými doskami alebo klasickými sadrokartónovými doskami, ktoré sa pri prestavbách bežne využívajú. Drevovláknité dosky sú špecifickým druhom obkladových dosiek, ktoré sú obzvlášť vhodné do priestorov so zvýšenou vlhkosťou. Ich charakteristické vlastnosti sú: vonkajšia ochrana voči okolitej vlhkosti, stála farebnosť, možnosť jednoduchého čistenia a odolnosť proti vznikajúcim povrchovým plesniam. Následne sa najmä v priestoroch kúpeľne navrch pokladajú rôzne keramické obklady v hrúbke, veľkostiach a farebnom prevedení podľa predstáv zákazníka. V prípade úprav realizovaných v priestoroch toaliet sú v dnešnej dobe čoraz viac uprednostňované vonkajšie nátery vyššie uvedených špeciálnych typov dosiek, ktoré sú menej finančne náročné ako štýlové keramické obklady. Za týmto účelom sa využíva špeciálny umývateľný náter, ktorý je vhodný na väčšinu interiérových plôch, ten aplikuje sa nielen do kúpeľní, toaliet ale ja do iných obývacích priestorov. Aplikácia tohto náteru má presne zadefinované požiadavky na podklad a bežne závisia od konkrétnej značky resp. výrobcu farby. Vo všeobecnosti sa však najčastejšie umývateľný náter používa na staré aj nové omietky, na plochy zo sadrokartónu, drevovláknité dosky alebo betón. Hlavnou výhodou aplikácie umývateľnej farby v priestoroch zrekonštruovaného bytového jadra je možnosť umývania náteru, jeho vyššia kvalita a odolnosť, ako aj väčšia oteruvzdornosť oproti klasickým interiérovým farbám. Je už iba na zvážení zákazníka, či zvolí pokryť vnútorné plochy renovovaného bytového jadra obkladmi alebo určitú časť stien prekryje týmto praktickým umývateľným náterom. Ďalšie práce spojené s touto formou úpravy zastaraného bytového jadra zahŕňajú pokladanie dlažieb, prípadné znižovanie stropu a výmenu zariadenia(napr. vane, umývadla, toalety a pod.)V prípade renovácií toaliet je zvyčajne neestetická zadná stena nahrádzaná novou sadrokartónovou stenou, ktorú ako sme už vyššie uviedli nie je potrebné iba obkladať ale stačí ju len natrieť špeciálnym umývateľným náterom. Po ukončení všetkých prác na renovácii bytového jadra bez nutnosti jeho búrania získavajú priestory bytu úplne odlišnú podobu a stávajú sa atraktívnejšie i praktickejšie oproti tým pôvodným. Je už teda iba na zvážení zákazníka akú formu rekonštrukcie bytového jadra zvolí, na čo vplýva viacero faktorov, z ktorých najvýznamnejšie sú rozpočet a možnosti priestorovej a časovej realizácie plánovanej renovácie.