Drážkovanie panelu

 
 
 

Výmena elektrických rozvodov v panelovom byte vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť ako sa zdá na prvý pohľad. Drážkovanie betónu a panelov na prvý pohľad vyzerá ako ideálny spôsob. Pri drážkovaní betónu to nepredstavuje žiaden problém. Špeciálnymi drážkovacími frézami a rezačkami s odsávaním prachu sa dajú drážky pre nové elektrické rozvody celkom presne a a za pomerne krátky čas zhotoviť. Drážkovanie panelov treba vždy konzultovať so statikom a postupovať presne podľa jeho pokynov. Panely sú monolitické bloky a ich horizontálne narušenie môže viesť k porušeniu statiky celého domu a k vzniku veľmi vážnych škôd. Také svojpomocné amatérske pokusy drážkovania vôbec nepripadajú do úvahy a nedoporučuje sa to skúšať. Výmena starých elektrických vedení v panelových domoch je reálna a zaoberáme sa touto činnosťou, disponujeme potrebným náradím a drážkovacími frézami. Pri dodržaní pokynov statika je možné prace realizovať s prihliadnutí na to že vertikálne drážky sa dajú viesť v styku panela a podlahy na ktorej je väčšinou určitá nivelačná vrstva betónu a vyfrézovanie drážky v ňom nespôsobuje žiadne riziká. Vertikálne uloženie vodičov je vhodné vo vertikálnych dutinách panelov do ktorých sa dostaneme vyvrtaním primeraných otvorov. Drážky na stropoch k svietidlám je najlepšia viesť v mieste spojov stropných panelov čo tiež nemá žiadny vplyv na statickú pevnosť. Jednoducho povedané vedenie sa nedá uložiť presne podľa vašich predstáv ale podľa toho kde je to možné bez porušenia statiky. Pri týchto prácach sa čiastočne dajú využiť i miesta uloženia starých vodičov ktoré odstránime, alebo keď sú v paneloch zabudované chráničky vodičov tak staré vodiče vytiahnuť a nainštalovať nové no nie vždy sa to dá, preto že väčšinou sú vodiče poprepletané. Objednávateľ týchto prác musí vždy vychádzať z reálneho stavu a možností. Skúsenosti s drážkovaním máme a dokážeme si poradiť i zo zdanlivo neriešiteľnou situáciou napríklad vyfrézovaním plytkých drážok a použitím plochých vodičov. Pri obhliadke konkrétneho bytu vám upresníme aké práce bude potrebné vykonať a aký materiál použiť, prípadne časovú náročnosť vykonania prác a kalkuláciu predpokladaných nákladov. Po upresnení sa už dá dohodnúť si termín realizácie drážkovania a výmeny vedení. Oveľa jednoduchšie je to pri drážkovaní tehly, pórobetónu a iných stavebných tvárnic. Tu je možné drážky vyhotoviť presne podľa projektu a podľa požiadavok objednávateľa. Nezáleží na tom či vedenie bude uložené v horizontálnej alebo vertikálnej drážke. Hĺbka drážok je 2,5 cm čo úplne stačí na uloženie vodiča. Pri ukladaní viacerých vodičov súbežne drážku rozšírime podľa skutočnej potreby na bezpečné uloženie vodičov. Pri frézovaní drážok vzniká veľká prašnosť a treba s tým počítať hlavne pri rekonštrukciách domov. Frézy sú vybavené odsávacím zariadením ale i napriek tomu nie je možné zabrániť rozptyľovania sa časti jemného prachu do okolia. Je určite výhodnejšie si objednať zhotovenie drážok na ukladanie elektrických a prípadne i vodných rozvodov ako do tehly sekať. Zhotovené drážky sú presné s rovnými okrajmi bez vzniku zbytočného odpadu ktorý vzniká sekaním a tiež oveľa jednoduchšie je i po osadení vodičov zatretie drážok maltovou zmesou. Zaoberáme sa i drážkovaním betónových podláhách kde pri väčších plochách vznikajú praskliny. Rezanie vykonávame diamantovými rezacími kotúčmi rôznej šírky. Sú to veľmi kvalitné nástroje ku ktorým sa dá pripojiť odsávanie prachu a podľa potreby a tvrdosti rezaného materiálu i vodné chladenie rezacieho nástroja. Zostatky materiálu sa z drážok jednoducho vyseknú a drážky sú presné s rovnými okrajmi. Výhodou drážkovania je časová nenáročnosť a konštantná hĺbka rezu. Okrem panelov, tehál a stavebných tvárnic režeme i iné vápencové kamene a šamot. Pri rezaní nevznikajú praskliny v okolitom materiále a otrasy ako pri sekaní pneumatickým kladivom. Prípravné práce nie sú náročné a spočívajú len v zabezpečení elektrickej prípojky, prípadne vody na chladenie. Pri drážkovaní nevzniká veľký stavebný odpad a upratovanie po drážkovacích prácach je rýchle a jednoduché. V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi protichodnými názormi hlavne na drážkovanie panelov, alebo so zaručenými návodmi na amatérke drážkovanie. Na základe skúsenosti z praxe môžeme jednoznačne povedať že drážkovanie panelov je možné s dodržaním pokynov statika a pri použití kvalitných rezacích prístrojov a náradia. Sekanie s použitím sekáča a kladiva je z hľadiska časovej a fyzickej náročnosti takmer nemožné, rezanie drážok obyčajnou flexkou a amatérskym diamantovým kotúčom vyrobí také množstvo prachu že po pár minútach sa v miestnosti už nedá dýchať a flexka bude nadmerne prehriata. Takže veľmi jednoducho, každému treba dať čo mu patrí a každý je odborníkom len v svojej hlavnej pracovnej činnosti. Skúsenosti nám dokazujú že fušerina sa nevypláca a narobí viac škody ako osohu.