Odvetraná fasáda

 
 

Odvetraná fasáda je v skutočnosti systém zateplenia budov spojený s odvetrávaním stien a sústavným vysušovaním muriva. Tento systém zatepľovania domov a budov sa u nás začína používať čoraz viac. Odvetraná fasáda bezpečne chráni murivo obvodových múrov budovy, chráni ju pred vplyvom nepriaznivého počasia, dažďa a snehu. Stena zostáva vždy suchá a nevlhne ani od podložia. Priaznivo pôsobí na predĺženie životnosti budovy. Je to vlastne zateplenie steny spojené s vetraním, ktoré je zabezpečené tak že medzi zateplením a samotnou fasádou je vzduchová medzera ktorou môže voľne prúdiť vzduch a tak sústavne stenu odvetrávať. Takéto odvetrané fasády zabraňujú prenikaniu možnej vzniknutej kondenzácii vody do zatepľovacej vrstvy a zároveň je táto vlhkosť vysušená lebo odvedená z priestoru odvodňovacími kanálikmi. Môžeme povedať že takáto fasáda tlmí a vyrovnáva väčšie výkyvy rozdielov vonkajších a vnútorných teplôt, tlmí účinky pôsobenia slnka a vetra, čiastočne plní i funkciu tlmenia a prenikania hluku z okolia do interiérov domov a budov. Montáž takejto fasády je možné realizovať buď na podkladovú konštrukciu ktorá je upevnená na stene alebo na kotviace segmenty na ktorých sú prichytené jednotlivé tabule fasády. Niektoré druhy segmentov môžu byť i viditeľné na povrchu fasády a dokážu esteticky zvýrazňovať vzhľad budovy. Materiál takýchto fasád môže v princípe byť rôzny. Veľmi často sa používajú plastové alebo sklolaminátové dosky, povrch ktorých môže byť opracovaný do rôznych vzorov, a rôznych estetických tvarov alebo napodobenín iných materiálov. Používa sa i množstvo iných materiálov ako sú napr, drevo, vláknocementové dosky, kompozitné materiály, sklovláknité materiály, rôzne druhy kameňa, keramické alebo časti i metalické materiály. Pri výbere je vhodné zohľadňovať účel a funkciu budovy a vhodnosť materiálu z estetického hľadiska. Tým že na trhu je široká paleta rôznych materiálov sú i ceny jednotlivých fasád veľmi rôzne a odvíjajú sa i od spôsobov kotvenia na stene a prácnosti ich osadenia. Takže jednoducho povedané, odvetraná fasáda je vonkajší obklad stien, konštrukčne zhotovený tak, že medzi zateplením a obkladom musí byť zachovaná vzduchová medzera ktorou pôsobením fyzikálnych zákonov môže voľne prúdiť vzduch. V poslednom čase sa v hojnej miere začali používať odvetrané omietky i v interiéroch domov a rôznych polyfunkčných objektoch. Spomínali sme už rôzne materiály a táto rôznosť nám v interiéroch dáva veľmi veľké možnosti vytvorenia rôznych architektonicky estetických obrazcov alebo imitácií obkladových materiálov, ktoré vzhľadovo pôsobia veľmi príjemne a vytvárajú požadovanú atmosféru priestorov. Dajú sa tu tiež kombinovať rôzne štýly a prispôsobenie stien účelu miestnosti alebo jej nábytkovému zariadeniu. Je nutné však podotknúť že zložitosťou vyplnenia realizácie a druhu materiálu takýchto odvetraných omietok a obkladov úmerne i vzrastá cena realizácie a tu vzniká dosť veľký priestor na možnosť voľby a prispôsobenie sa i predpokladanej výške investície a to možnosťou výberu materiálu rôznych tvarov a imitačných povrchov. Často sa stretávame i s tým že objednávateľ chce odvetraný obklad len v niektorých častiach miestnosti alebo len niektorých stien. Naši odborníci majú bohaté skúsenosti nie len so samotnou realizáciou prác ale dokážu i odborne poradiť pri výbere materiálu a prípadne i v spôsobe jeho umiestnenia a upevnenia. Tieto obklady majú zmysel a miesto i v interiéroch pretože veľmi aktívne bránia vzniku vlhkosti a zabezpečujú sústavné vysúšanie vnútorných priestorov čo prakticky zabraňuje vzniku plesní a udržuje v miestnosti zdravé čisté ovzdušie. V interiéroch sú i teraz najobľúbenejšie štýlové drevené obklady alebo obklady imitujúce rôzne dreviny. Obľúbené sú i obklady imitujúce rôzne textilné materiály v výrazným vzormi a rôznorodou farebnosťou. Takéto interiérové úpravy stien výrazne dotvárajú štýl vzhľad a príjemnú atmosféru čo u polyfunkčných budov má veľmi veľký význam pretože na návštevníkov nepôsobí stroho a neurčito ale vyvoláva v nich pozitívne pocity k samotnému určeniu miestnosti. Pripomíname ešte že je veľmi dôležité aby či už pri odvetrávaných interiéroch alebo exteriéroch je dôležité a zásadné dosiahnuť funkčnosť odvetrávania priebežne po celej ploche, tak aby v niektoré častiach vnútorných priestoroch odvetrávanej vrstvy nebola táto nepriedušne prerušená. Takýto nedostatok by v budúcnosti mohol miesto odvetrávania pôsobiť opačne a to zhromažďovaním vlhkosti a kondenzáciou vodných pár ktoré by v konečnom dôsledku prenikali do izolačnej vrstvy a následne do muriva. Toto je veľmi dôležité hlavne u starších budov kde už murivo bolo zavlhnuté a tam kde je väčší predpoklad vzniku vlhkosti. Ponúkame Vám naše služby pri realizácii prác spojených s montážou odvetrávaných fasád a interiérových obkladov.