Jadrové vŕtanie

 
 
Potrebujete dieru na digestor , otvor pre vodára , kúrenára? Tak sme tu pre Vás otvory do tehly , betónu , panelu , kameňa...
 
 

Dokončovacie stavebné práce a hlavne rekonštrukcie domov, bytov a rôznych priemyselných a tiež hospodárskych budov sa nezaobídu bez vŕtacích prác. Použitie jadrového vŕtania sa stalo veľmi významným spôsobom vyhotovovania priechodných otvorov väčších rozmerov. Jadrové vŕtanie sa dá použiť pri všetkých druhoch muriva či už je to vystužený betón alebo železobetón, panely, tvárnice, tehly alebo kameň. Jadrovým vŕtaním sa tak isto dajú získavať i vzorky stavebných materiálov pri ich testovaní v špeciálnych laboratóriách. Rezným nástrojom pri jadrovom vŕtaní je korunka so špeciálne tvrdenými alebo diamantovými britmi uložená na unášači špeciálnej vŕtačky. Pri vŕtaní nie je obrábaná celá plocha vratného otvoru ale len jeho obvod. Odvrávaný materiál zostane v korunke a dá sa z otvoru veľmi jednoducho odstrániť a manipulovať s ním. Zaoberáme sa vŕtacími prácami a sme vybavený špeciálnymi vŕtačkami a reznými nástrojmi rôznych priemerov a dĺžok, používame kvalitné rezné korunky a rôzne špeciálne prípravky na upevňovanie vŕtačiek a nastavenie potrebných uhlov vŕtania podľa požiadavkov zákazníkov. Pri dokončovacích alebo rekonštrukčných prácach je často potrebné vyhotoviť otvory na vodovodné, plynové alebo kanalizačné potrubia alebo na elektrické káble. Vrtanie príklepovými vítačkami alebo pneumatickými kladivami je pracné, zdĺhavé a pri otrasoch vznikajú praskliny v murive ktoré vždy majú nepriaznivý vplyv na konštrukčnú pevnosť múrov a môže dokonca dojsť i k porušeniu statiky nosných múrov. Jadrové vŕtanie má tú výhodu že otvory zhotovíme rýchlo bez narušenia vlastností muriva, otvory sú presné a nevyžadujú dodatočné úpravy. Najčastejšie vŕtame otvory s priemermi od 35 mm do 250 mm s možnosťou dĺžky vrtu až do 1,5 m. Vyhotovujeme kotevné otvory, odoberáme vzorky stavebných materiálov, vŕtaním zisťujem hrúbku múrov alebo betónových podláh. V prípadoch keď je potrebné zhotovenie otvorov väčšieho priemeru ako 250 mm toto zrealizujeme postupným odvŕtavaním muriva po jeho obvode a tak realizujeme i vyrezávanie otvorov na okná alebo dvere v paneloch. Manipulácia z vyrezaným, teda odvŕtaným materiálom pri jeho odstraňovaní je veľmi jednoduchá. Presnosť vŕtania je zabezpečená použitím špeciálnych pojazdových prípravkov do ktorých sa upína vŕtačka a prípravok a tak presne a nemenne zabezpečuje ich stabilitu a rovnomerný posuv rezného nástroja vpred. Na miestach kde sa nedajú použiť takéto prípravky používame iné a to také ktoré sú ukotvené priamo na stene alebo múre v predom vyvŕtanom otvore menšieho priemeru. Na obidvoch druhoch upínacích prípravkov je možné nastavenie vŕtania pod rôznym uhlom alebo presná hĺbka vrtu. Pri vŕtaní používame špeciálne vŕtačky a to vždy podľa podmienok a spôsobov presného jadrového vŕtania a podľa priemerov a druhov vŕtaných materiálov a tak v niektorých prípadoch je nutné použiť i vŕtačku i nástroj s možnosťou chladenia vodou. Prípravné práce spočívajú len v tom že zákazník ktorý si objedná jadrové vŕtacie práce nám zabezpečí prístup k vŕtanemu miestu. Pri mieste vrtania musí byť prívod el energie 230 V a zabezpečený prívod vody na prípadné chladenie rezného nástroja. Jadrové vŕtanie je s ohľadom na cenu veľmi výhodné a zákazníkmi čoraz častejšie využívané pre jeho výhody oproti vŕtaniu príklepom alebo pneumatickým kladivom. Zhotovenie otvorov nástrojmi pri ktorých dochádza k otrasom musí byť konzultované so statikom ktorý odporučí miesta otvorov a ich priemer. Preto je jadrové vŕtanie jednoduchšie, lacnejšie a rýchlejšie. Posúdenie statikom je tu potrebné len v niektorých špeciálnych prípadoch po odporučení našimi pracovníkmi. Sú to ojedinelé zvláštne práce pri ktorých by mohlo dojsť k porušeniu statiky napríklad pri zhotovovaní otvorov veľkých plošných rozmerov pre dvere a okná. Jadrové vŕtanie vám dnes odporučí každý stavebný technik pre jeho nesporné výhody a krátku dobu realizácie. Objednávateľ nemusí mať obavy z narušenia pevnostných a statických vlastnosti múrov a takéto vŕtanie patrí k veľmi šetrným zásahom do stavby. Po objednaní si u nás vŕtacích prác vás v dohodnutom termíne navštívi náš technik ktorý vykoná obhliadku miest prác a spolu s ním si upresníte a určíte miesta vrtov a ich priemery prípadne potreby nutné zvláštnosti prác. Dohodnete sa na presnom termíne vykonania prác a prípadnom spôsobe zabezpečenia prívodu vody na chladenie. Pracovníci po ukončení vŕtania privedú okolie pracovných miest do pôvodného stavu a odpracú si za sebou prípadné zostatky odvŕtaného materiálu a odvezú ho.