Zateplenie domu

 


 

Otázka dobrej tepelnej izolácie domov sa s rastúcimi cenami energií stáva stále aktuálnejšou. Výber izolácie pre zateplenie domu závisí nielen od finančných možnostiach majiteľa, ale tiež na fyzikálnych vlastnostiach daného materiálu a oblasti použitia. Materiál prvej voľby pre zateplenie fasády je ponový polystyrén. Jeho výhodou je, že firmy sú už naň zvyknuté, práca s ním je relatívne ľahká a má dobrý pomer úžitkovej hodnoty k cene. Tam kde je treba zmenšiť hrúbku izolačnej vrstve, je vhodné použiť šedý typ, ktorý má asi o 20% nižšiu tepelnú vodivosť. V minulosti, keď sa používali len tenké vrstvy izolácie, boli proti penovému polystyrénu výhrady súvisiace s jeho malou priepustnosťou pre vodnú paru s rizikom kondenzácie v stene. V dnešnej dobe sa používajú omnoho väčšie hrúbky izolácie, pri nich je teplota tehlovej steny ďaleko nad rosným bodom a žiadna kondenzácia nehrozí. Pokiaľ ale chcem izolovať nejaké moderné murivo, s veľkým tepelným odporom, je treba zamedziť kondenzácií naozaj neúmerne silnou vrstvou polystyrénu, ale v takom prípade je to ekonomicky nenávratné. Pri starých domoch, kde je kde kade narušená hydroizolácia a zo základov stúpa voda, môžu byť steny vlhké. Pokiaľ ide len o malé množstvo vlhkosti, dá sa to vyriešiť špeciálnym dierovaným polystyrénom opatreným difúznou otvorenou stierkou a omietkou. Ale platí, že tam kde sú vlhké steny, tam je potrebné najprv vyriešiť problém s vlhkosťou a potom začať tepelnú izoláciu.. Ak to nejde , je najlepším riešením prevetrávaná fasáda s minerálnou vatou ako tepelnou izoláciou. Dosky z fenolickej peny sú jeden z najlepších tepelne izolačným materiálom. Cena je ale desaťnásobné byššia ako pri fasádnom polystyréne. Fenolická pena ma pomerne malú mechanickú pevnosť, sú to dosky obojstranné kašírované skleným poťahom. Použitie tohto materiálu sa vyplatí len v tých miestach, kde je naozaj nutné minimalizovať hrúbku izolácie. Určitou nevýhodou môže byť aj fakt, že väčšina montážnych firiem nemá s týmto materiálom skoro žiadne skúsenosti. Ďalej tú máme vákuovú izoláciu, je vhodná keď potrebujeme znížiť hrúbku izolácie a súčasne dosiahnuť veľmi malý priestup tepla. Systém je zložený z dosiek vákuovej izolácie umiestnených vo vnútri špeciálnych tvarovaných polystyrénových dosiek Tieto dosky sa dajú prichycovať na fasádu lepením a hmoždinkami v obvodovej časti. S pomocou tejto izolácie môžeme premeniť starú budovu na pasívny dom, bez toho, že by sme nejak výrazne zmenili jej vzhľad. Cena je tam dosť vysoká. Minerálna vata sa používa predovšetkým tam, kde je požadovaná nehorľavosť. Má tiež lepšie akustické vlastnosti. Špeciálne lamely z minerálnej vaty s kolmou orientáciou umožňujú zatepľovať aj nerovné steny. Dajú sa ohnúť do oblúku. S minerálnou vatou sa v kontaktných izoláciach pracuje trošku obtiažnejšie a jej cena je 2x toľko ako pri polystyréne. Istou nevýhodou minerálnej vaty môže byť aj ti, že vďaka difúznej otvorenosti je treba zvoliť dostatočne priepustné tmely a povrchové omietky, aby v ich vrstve nedochádzalo ku kondenzáciií vlhkosti. V poslednej dobe sa stretávame aj so sendvičovými doskami tvorených kombináciou minerálnej vaty a penovým polystyrénom, ktoré v sebe spájajú výhody oboch materiálov, priaznivá cena a dobré tepelne izolačné vlastnosti polystyrénu a požiarnu odolnosť a zvukový útlm minerálnej vaty. Prevetrávané fasády sa používajú predovšetkým s minerálnej alebo sklenenej vaty. Je to logická voľba, pretože potrebujeme materiál s čo najmenším difúznym odporom. Vzhľadom k tomu, že v prevetrávaných fasádach sú vždy lepšie tepelné mosty ako pri kontaktných izoláciach a tiež preto, že nejakú hrúbku zaberá tá odvetrávaná medzera medzi izoláciami a krycími doskami, je vhodné používať materiály s malou tepelnou vodivosťou aby celková hrúbka zateplenia nebola príliš veľká.