Rezanie panelu tehly

 
 

Realizujeme výrezy otvorov do panelu aj tehly , rezanie betónu , drážkovanie v tehle aj betóne...

 

Pri rôznych rekonštrukciách a úpravách bytov sa tretávame s požiadavkou vyrezania nových otvorov do panelov alebo do múrov z rozných stavebných materiálov ako sú napríklad tehly alebo tvárnice ytong a pod.. Vyrezávanie takýchto otvorov na nové dvere alebo okná je náročné na špeciálne rezacie nástroje a svojpomocne by ste ich realizovali so značnými problémami. Špecializovaná firma ktorá sa rezaním otvorov do panelov zaoberá Vám to urobí v krátom čase a kvalitne. Vlastníme rezacie píly vabavené odsávaním rezaním vzniknutého prachu a tým veľmi radikálne znížime znečistenie okolia rezanej steny prachom. Objednávateľ vyrezania otvorov musí tento zásah do panelu alebo iných stien vopred nechať prekontrolovať a posúdiť statikovy ktorý úpresní spôsob rezania a postup prípadných dodatočných spevňovacích prác. Najvhodnejšie je keď s firmou ktorá bude rezacie práce vykonávať urobíte predom dohovor a jej pracovník vykoná obhliadku miesta výkonu prác. Odborník Vám na mieste poradí či je nutné urobiť i posúdenie prác statikom alebo vám upresní najvhodnejšie miesta vyrezania otvorov tak aby nedošlo k narušeniu statiky a nebolo potrebné po rezaní vykonávať ešte dodatočné spevňovacie práce na zabezpečenie statiky. Toto je veľmi dôležité hlavne u poschodových bytových domoch kde narušením statiky môže dôjsť k vážnemu poškodeniu celého domu. Samotné rezanie je vykonávané elektrickými pílami s dostatočným výkonom a dodatočným odsávaním prachu prostredníctvom pripojenia na vysávač a tak znečistenie okolia je minimálne. K rezaným stenám musí byť zabezpečný voľný prístup z obidvoch strán. Pri rezaní spravidla postupujeme tak že rezanie nie je vykonávané jedným rezom ale po častiach tak aby vyrezaný materiál bolo možné bezpečne vybrať a vyniesť z miestnosti, tým je značne uľahčená a zjednodušená manipulácia s ním. V niektorých prípadoch je možné i navŕtanie obrysu otvoru. Otvory sa nesmú robiť búracími kladivami aby nedošlo k popraskaniu múrov v okolí otvoru alebo porušeniu statiky. V panelových domoch je hrúbka nosných panelov spravidla 150 mm a tu vždy treba statika, deliace panely priečok majú hrúbku 70 mm a pri zvláštnych stavebných konštrukciach i tu je vhodné posúdenie miest a spôsobov rezania odborníkom. Rezanie do betónu je možné vykonávať viacerými druhmi rezacích nástrov. Najčastejšie je používaná stenová píla ktorá sa pri rezaní pohybuje po vodiacích prípravkoch ktoré sú pevne ukotvené na stene a tak pri rezaní je možné dosiahnúť veľmi presný a rovný rez. Rezanie stenovou pílou sa používa i pri rezaní tehlového, kvádrového alebo zmiešaného muriva. Stenová píla je vhodná i na rezanie otvorov v murive z rôznystavebných tvárnic ktoré sú dnes bežným stavebným materiálom. Rezanie betonu je možné vykonať i diamantovým lanom. Použitie diamantového lana je veľmi vhodné pri väčších hrúbkach stien a tiež i na rezanie muriva z kameňa. Lanom sa dajú vyrezať i oblúkové výrezy alebo sa dá meniť smer rezania do tvarovaných výrezov alebo do rôznych úhlov. Okrem várezov na dvere a okná sa často stretávame s požiadavkami kruhových výrezov rôznych prierov. Tieto otvory sú určené a rôzne porrubia alebo kúrenárske rozvody. S požiadavkymi varezávania otvorov do betonu akebo železobetonu sa stretávame i pri rekonštrukciách odpadných a kanalizačných potrubí. Takéto kruhové otvory sa vyvrtávajú diamantovými rezacími korunkamu ulozenými na kruhovom vrtáku. Vyrezávanie takýchto otorov je v praxi čoraz viac rozšírene s ohladom na jednoduchosť realizácie presných kruhových otvorov. Tento spôsob má ešte výhodu v tom že sa ním dajú vyrezať i veľké lošné otvory a to postupným opakovaným rezaním a hlavná výhoda spočíva v odstraňovaní vyrezaného stavebného materiálu s ktorím sa dá bez zbytočných obtiaží a námahy pohodlne manipulovať alebo ho rôzne premiestňovať. K ďaľším vyhodam patrí rýchlosť realizácie, presnosť, bezprašnosť je vždy možné zabezpečiť odsávaním, nevznikajú vibrácie a nárazy na murivo alebo podlahy a vŕtanie je možné všetkými smermi a dokonca i pod rôznym uhlom. Okrem toho realizujeme i vyrezávanie otvorov rôznych tvarov a oblúkov a ich statiské spevnenie. Na takéto práce je hlavne požívaná metóda rezania diamantovým lanom. V neposlednom rade k našej činnosti je špárové vyrezávanie v murive ktoré je potrebné pri rekonštrukciáh hydroizolácií vonkajších múrov domov starších domov na ktoré dlhodobo pôsobí vhkosť ktorá spôsobuje deštrukciu muriva a narúša pevnosť stavieb. Sme vybavený všetkým potrebným špeciálnym náradím a hlavne praxou a skúsenosťami realizácie menovaných prác. Svojpomocné pokusy varezávania otvorov amatérskym náradím väčšinou vedie buď k zničeniu náradia a k nedokončeniu požadovaných výrezov alebo k narušeniu statiky prasklinami ktoré vznikli otrasmi pri prácach s búracím kladivom alebo inými nevhodnými prostriedkami a pomôckami. Nakoniec vždy musíme takéto neodborné zásahy do muriva dokončiť a odborne opraviť čo vedie k predĺžovanie termínov rekonštrukcií a zbytočným navýšeným nákladom. Ponúkame vám rýchlu, odbornú a presnú realizáciu výrezov otvorov pri rekonštrukciách alebo zmenách stavebných plánov. Po objednaní si prác ihneď vykonáme obhliadku stavby a môže sa začať príprava na ich realizáciu.