Prerábanie bytov

 

Prv, než sa konečne pustíte do prerábania bytových priestorov v bytovom dome, mali by ste sa dôkladne zoznámiť so všetkým, čo vás v nasledujúcich týždňoch očakáva. Veľmi dôležitým prvkom celého procesu modernizácie je jeho príprava. Dôkladnosť v tejto fáze vás značne ochráni pred množstvom nemilých prekvapení pri samotnej realizácii prerábania bytu. Prerábka môže byť niekedy z hľadiska prípravy pomerne náročná, keďže vyžaduje jasnú koncepciu, finančné zabezpečenie, výber vhodných zhotoviteľov, súhlas susedov a odsúhlasenie príslušných orgánov pri získaní rôznych rozhodnutí či stanovísk. Prerábanie bytu je o to náročnejšie, že sme výrazne obmedzení niektorými pôvodnými danosťami bytu (vstup do bytu, poloha okien, nosný systém, umiestnenie inštalačného jadra a podobne). Väčšina investorov, a teda vlastníkov bytu, nemá dostatok skúseností a chýbajú im taktiež odborné znalosti z prerábania bytov, preto je vhodné prebrať projekt s daným odborníkom.

V panelákových bytoch sú najčastejšou stavebnou úpravou výmeny starých umakartových jadier, prerábanie kúpeľní a kuchýň a obmena priestorov búraním priečok, ktoré nie sú nosné. Je na samotnom majiteľovi, ktoré práce sa rozhodne robiť úplne sám, alebo si naopak zvolí cestu spolupráce s jednotlivými majstrami, resp. si objedná stavebnú firmu. Od toho sa odvíja celková cena a výsledný čas prerábania. A akú dobu trvá rekonštrukcia bytového jadra s pomocou profesionálov? Podľa rozsahu prác asi približne sedem až štrnásť dní. Dôvodom prerábania bytu nemusí byť len fyzický vek materiálov a zariadení, ale takisto aj ich morálna zastaranosť. Výrazný dôraz sa kladie taktiež na efektivitu (v súčasnosti sa napríklad dáva prednosť sprchovacím kútom pred vaňami).

Pred začatím všetkých prác je múdre navrhnúť spôsob a postup prác a následne vypracovať plán realizácie z vecného a časového hľadiska, ktorý je zrozumiteľný i pre laika. Kvalitný plán je základom úspechu. V mnohých prípadoch ale práve táto časť prípravy realizácie prerábky absentuje alebo je spracovaná veľmi povrchne. Časový plán modeluje realizačný postup, kontrolnú a skúšobnú činnosť a informuje nás o priebehu prípravy a realizácie rekonštrukcie. Uvedený čas, postupnosť všetkých činností a celková dĺžka trvania prerábania bytu by mali byť uvedené v harmonograme prác. Pre zostavenie tohto plánu musíme poznať súpis, podmienky realizácie, objemy prác a zdroje. V priebehu prerábania sledujte údaje časového plánu a porovnávajte ich so skutočnosťou. V súlade s nezrovnalosťami medzi plánovaným a skutočným priebehom prác ich treba periodicky aktualizovať.

Drvivá väčšina ľudí si síce myslí, že prerábanie bytu nemusia žiadnym spôsobom riešiť so stavebným úradom, ide o omyl. Aj na rekonštrukciu svojho bytu totiž môžete stavebné povolenie potrebovať a to najmä v prípade, že by ste touto stavebnou úpravou nejakým spôsobom zasahovali do nosnej konštrukcie bytu. Vtedy musíte so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia zájsť na príslušný stavebný úrad. Pokiaľ svojimi stavebnými úpravami do nosnej konštrukcie bytu nezasahujete, i tak máte pri prerábaní bytu voči stavebnému úradu istú povinnosť, a to aspoň nahlásenie danej činnosti. Ide o úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosných konštrukcií stavby, podstatne sa nemení vzhľad stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Pri udržiavacích prácach (opravy a výmena vnútorných priečok, opravy okien, dverí, omietok, obkladov stien, podláh, dlažieb) sa tento krok nevyžaduje. Voči svojim susedom máte povinnosť im o plánovanom prerábaní povedať, a to hlavne kvôli dobrým susedským vzťahom.

Postup prác pri klasickom prerábaní bytov by mali vyzerať nasledovne: vybúranie pôvodného bytového jadra a odvoz odpadovej stavebnej sute na smetisko, postavenie nových priečok murovaných z  pórobetónových tvárnic, realizácia nových elektroinštalačných a vodoinštalačných rozvodov, prispôsobenie  odvetrávacích prvkov pre nové umiestnenie ventilátorov a kuchynského digestora, penetrácia za účelom spevnenia pôvodných povrchových úprav, povrchové úpravy stien a podláh (dlažby, obklady, stierky stien a stropov, montáž podláh, hydroizolačné a protiplesňové nátery za sprchovacím kútom, realizácia znížených sádrokartónových podhľadov, maliarske a natieračské práce atď.), kompletizácia všetkých zvyšných remesiel a ich konečná úprava (montáž novej kuchynskej linky a hygienických zariadení akým je sprchovací kút, vaňa, umývadlo a WC).

Nevykonávajte všetky spomínané práce svojpomocne, ak nedisponujete dostatočnými zručnosťami a skúsenosťami. Bez statického posúdenia nového zaťaženia konštrukcií a ďalších iných odborných postupov môžete totiž vyrobiť viac škody ako ušetríte. Vo vlastnom záujme si preto radšej naštudujte potrebné štandardy. Ak sa predsa len púšťate do prerábania bytu sami, mali by ste aspoň vedieť prípustné základné parametre. Umývadlo by malo byť vo výške 85 centimetrov, záchod by mal mať minimálnu šírku 80 centimetrov, Odpadový sifón pod umývadlom je vo výške najmenej 53 centimetrov a výška batérie by sa mala pohybovať na úrovni 105 centimetrov nad zemou.