Nová akcia

29.12.2012 13:08

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.